Từ cuối năm 2019, A&T Group bắt đầu triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa. Sau thời gian chuẩn bị các thủ tục, cơ sở hạ tầng, dự án đã thực hiện công tác cải tạo đất, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình thành cánh đồng mẫu lớn kết hợp chăn nuôi hỗn hợp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Dự án Sản xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao do chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam (thuộc A&T Group) thực hiện trên diện tích hơn 25ha tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Từ những mảnh ruộng khô cằn, đang dần dần bị bỏ hoang, sau khi dự án được thực hiện sẽ hình thành cánh đồng mẫu lớn, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả,…

Với quyết tâm của chủ đầu tư và sự ủng hộ của chính quyền địa phương, dự án đang phát triển đúng hướng, hiển hiện một mô hình hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng trên cơ sở hệ sinh thái xanh, sạch, chất lượng, an toàn và bền vững.