GIỚI THIỆU KHU ĐÔ THỊ 379-K2 NHÀ Ở THẤP TẦNG

GIỚI THIỆU KHU ĐÔ THỊ 379-K2 NHÀ Ở THẤP TẦNG

Khu Đô Thị 379 là dự án liên danh giữa công ty A&T Việt nam và công ty 379. Giai đoạn 2: “Khu Đô Thị 379 – K2 – Nhà ở thấp tầng” được hình thành dựa trên ý tưởng mong muốn kiến tạo một xã hội tốt đẹp với cuộc sống thịnh vượng, thanh bình, bên cạnh đó tôn vinh các giá trị gắn kết gia đình và cộng …