Bài viết trước đó Máy ép xích MTP-230
Bài viết sau đó Kiểm tra xi lanh thuỷ lực